Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt "Ekologiczna mieszanina olefin jako alternatywa na rynku paliw płynnych" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Nazwa beneficjenta: Environmental Solutions Poland sp. z o.o.
Wartość projektu: 23 874 000 PLN
Wartość dofinansowania: 16 636 800 PLN