ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizowaną przez Environmental Solutions Poland sp. z o.o. inwestycją dofinansowaną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4, pragniemy zaprosić Państwa do złożenia oferty na dostarczenie urządzenia do ważenia samochodów ciężarowych.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac polegających na dostarczeniu urządzenia do ważenia samochodów ciężarowych, w szczególności:

 • Dostarczenie wagi platformowej składającej się z 2 platform o parametrach
 • Platformy o rozmiarze min 50 cm na 90 cm
 • Nośność każdej platformy min 10 ton
 • Komunikacja kablowa

 • Dostarczenie systemu elektronicznego do rejestrowania i wyświetlania wyniku pomiaru w tym dostarczenie laptopa (o minimalnych parametrach: system operacyjny Windows, procesor Intel Core i3, 8 GB RAM, przekątna ekranu od 13,3 do 14,1 cala z matową matrycą) do zbierania, przechowywania i analizy wyników
 • Transport wyżej wymienionego sprzętu do siedziby zamawiającego
 • Podstawowe szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu
 • Minimum 2 letnia gwarancja na dostarczoną wagę

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie tj. 30 maja 2015 r.

Kryteria wyboru
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • cena dostarczonego sprzętu (40% oceny łącznej)
 • ocena stanu technicznego dostarczonego sprzętu (rocznik, przebieg w motogodzinach, zużycie: silnika, hamulców, sprzęgła, skrzyni biegów, zawieszenia, opon, przegubów, uszczelek) (40% oceny łącznej)
 • gwarancja terminu dostarczenia sprzętu (10% oceny łącznej)
 • doświadczenie oferenta (10% oceny łącznej)

Miejsce oraz termin składania ofert
Dla potwierdzenia zainteresowania Państwa firmy naszym zaproszeniem uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi e-mailem do dnia 9 kwietnia 2015 roku na adres:
pawel.sojka@es-poland.com .
lub kontakt telefoniczny.

Złożenie oferty cenowej powinno nastąpić w ostatecznym terminie do 10 kwietnia 2015 roku na adres: pawel.sojka@es-poland.com .
lub osobiście do siedziby firmy przy ul Traktorowej 196 w Łodzi.

Uprzejmie prosimy o wskazanie w treści oferty terminu ważności związania ofertą. Oferty bez takiego terminu nie zostaną uwzględnione w przetargu.

Szczegółowe informacje o planowanej inwestycji można pod numerami telefonów:
Tel: 503 825 866 - Paweł Sójka


Łódź, 26.03.2015