ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizowaną przez Environmental Solutions Poland sp. z o.o. inwestycją dofinansowaną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4, pragniemy zaprosić Państwa do złożenia oferty na dostarczenie hakowca.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac polegających na dostarczeniu hakowca o następujących parametrach:

  • Duży hak: siła wyciągowa > 200 kN, max długość kontenera > 6,5m
  • Udźwig > 20 ton
  • Możliwość transportu kontenerów zgodnych z normą DIN 30722 o pojemności 34 m3
  • Przebieg < 600 000 km
  • Rocznik > 2005

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do 11 grudnia 2015 roku.

Kryteria wyboru
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • cena dostarczonego sprzętu (60% oceny łącznej)
  • rocznik oraz przebieg dostarczonego sprzętu (30% oceny łącznej)
  • gwarancja terminu dostarczenia sprzętu (5% oceny łącznej)
  • doświadczenie oferenta (5% oceny łącznej)

Miejsce oraz termin składania ofert
Złożenie oferty cenowej powinno nastąpić w ostatecznym terminie do 4 grudnia 2015 roku na adres: pawel.sojka@es-poland.com .
lub osobiście do siedziby firmy przy ul Traktorowej 196 w Łodzi.

Uprzejmie prosimy o wskazanie w treści oferty terminu ważności związania ofertą. Oferty bez takiego terminu nie zostaną uwzględnione w przetargu.

Szczegółowe informacje o planowanej inwestycji można pod numerami telefonów:
Tel: 503 825 866 - Paweł Sójka


Łódź, 27.11.2015