ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizowaną przez Environmental Solutions Poland sp. z o.o. inwestycją dofinansowaną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4, pragniemy zaprosić Państwa do złożenia oferty na dostarczenie niżej wyszczególnionych urządzeń analitycznych do siedziby firmy w Łodzi przy ul. Traktorowej 196.

  • urządzenie do pomiaru gęstości mieszaniny olefin
  • urządzenie do pomiaru lepkości kinematycznej mieszaniny olefin
  • urządzenie do badania zawartości wody w mieszaninie olefin
  • urządzenie do badania zawartości zanieczyszczeń stałych w mieszaninie olefin
  • urządzenie do badania wartości opałowej mieszaniny olefin

Dokładną dokumentację urządzeń oraz informacje o przetargu znajdziecie Państwo w załączniku. Załącznik

Proszę pamiętać o załączeniu okresu obowiązywania oferty (wskazane 30 dni). Oferty bez tej informacji nie będą mogły być rozpatrywane w postępowaniu przetargowym.