ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizowaną przez Environmental Solutions Poland sp. z o.o. inwestycją dofinansowaną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4, pragniemy zaprosić Państwa do złożenia oferty na wykonanie instalacji elektrycznej oraz przeciwpożarowej w hali przy ul Traktorowej 196 w Łodzi.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej:

 • Wykonanie oświetlenia w hali – oświetlenie i okablowanie muszą być przystosowane do pracy w temperaturze o zakresie 50-60 stopni Celsjusza ; mocowanie opraw na wysokości ok 10 metrów.
 • Wykonanie oświetlenia awaryjnego w hali – oświetlenie i okablowanie muszą być przystosowane do pracy w temperaturze o zakresie 50-60 stopni Celsjusza.
 • Wykonanie włączników przeciwpożarowych według projektu
 • Wykonanie rozdzielni Niskiego Napięcia w szafie wolnostojącej dwudrzwiowej
 • Montaż w rozdzielnicy wyłącznika głównego niskiego napięcia 630 A wraz z cewką
 • Montaż szyn miedzianych
 • Wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego typ YAKXS 4x240
 • Montaż obudowy bezpiecznikowej na 120 modułów
 • Montaż rozłączników bezpiecznikowych RBK 00 (3 sztuki) i RBK 1 (1 sztuka)
 • Podłączenie wentylatorów do instalacji elektrycznej
 • Podłączenie siłowników żaluzji do instalacji elektrycznej
 • Przygotowanie instalacji elektrycznej pod przyszłe oświetlenie LED w produkcyjnej części hali
 • Rozbudowa rozdzielni w części socjalno-biurowej o wyłącznik różnicowo-prądowy
 • Podłączenie do instalacji elektrycznej 2 siłowników do bram
 • Montaż i podłączenie do instalacji elektrycznej domofonu przy bramie
 • Oświetlenie zewnętrzne hali (3 lampy w narożnikach hali)
 • Spółka dopuszcza 2 warianty rozmieszczenia oświetlenia w produkcyjnej części hali. Zostawiamy Państwu dowolność w wyborze wariantu, który znajdzie się na ofercie. Możecie również Państwo przysłać oferty na oba warianty.
 • Spółka dopuszcza rozwiązania równoważne technicznie

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie tj. 30 czerwca 2014 r.

Kryteria wyboru
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • cena wykonanych prac (67% oceny łącznej)
 • gwarancja terminu wykonanych prac (20% oceny łącznej)
 • doświadczenie oferenta (13% oceny łącznej)

Miejsce oraz termin składania ofert
Dla potwierdzenia zainteresowania Państwa firmy naszym zaproszeniem uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi e-mailem do dnia 26 maja 2014 roku na adres:
pawel.sojka@es-poland.com .
lub kontakt telefoniczny.

Złożenie oferty cenowej powinno nastąpić w ostatecznym terminie do 27 maja 2014 roku na adres: pawel.sojka@es-poland.com .
lub osobiście do siedziby firmy przy ul Traktorowej 196 w Łodzi.

Uprzejmie prosimy o wskazanie w treści oferty terminu ważności związania ofertą. Oferty bez takiego terminu nie zostaną uwzględnione w przetargu.

Szczegółowe informacje o planowanej inwestycji można pod numerami telefonów:
Tel: 503 825 866 - Paweł Sójka


Łódź, 20.05.2014