Pragniemy Państwa poinformować o aktualizacji zaproszenia do składania ofert na ładowarkę teleskopową. W ramach przedmiotu zamówienia prosimy o uwzględnienie dodatkowo poniższego wymogu:
„Przygotowanie niezbędnych dokumentów i przeprowadzenie odbioru UDT na rzecz Zamawiającego.”
Prosimy o ujęcie powyższej usługi w ofercie.

Jednocześnie pragniemy sprecyzować, że płatność końcowa zostanie dokonana po uzyskaniu odbioru UDT (na rzecz naszej firmy).