Pragniemy Pana poinformować o aktualizacji zaproszenia do składania ofert na ładowarkę teleskopową. W ramach przedmiotu zamówienia prosimy o uwzględnienie dodatkowo poniższego osprzętu: Łyżka krokodyl o pojemności min 0,6 m3.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że termin składania ofert zostaje wydłużony do 15 kwietnia 2015 roku.

Łódź, 09.04.2015