Ochrona środowiska
Nasza działalność ma pro-środowiskowy charakter. Jedną z korzyści realizowanych przez nas jest procesów zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Pozyskujemy odpady z tworzyw sztucznych i zużytych opon i przerabiamy je na pełnowartościową mieszaninę olefin (olej opałowy), znajdującą zastosowanie przemysłowe. W rezultacie, możemy zaoferować następujące korzyści w zakresie ponownego wykorzystania odpadów:

  • Zmniejszenie strumienia odpadów z tworzyw sztucznych oraz zużytych opon trafiających na składowiska
  • Opróżnianie dotychczasowych składowisk.

Rezultat prowadzonej działalności jest wszechstronny i zapewniający możliwość recyklingu, co przekłada się na mniejszy strumień odpadów trafiających na składowiska. Ponadto, proces produkcyjny realizowany przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych charakteryzuje się niską energo- i wodochłonnością oraz optymalizacją gospodarki odpadami i emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Idea recyclingu:
Recykling jest jedną z metod ochrony środowiska naturalnego. Jego celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie.