Aktulizacja nr1 ogłoszenia dotyczącego składania ofert na urządzenia analityczne

Zaproszenie do składania ofert na urządzenia analityczne

Aktulizacja nr1 ogłoszenia dotyczącego składania ofert dostarczenie ładowarki teleskopowej

Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie kontenerów

Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie wagi do ważenia samochodów ciężarowych

Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie ładowarki teleskopowej

Aktualizacja nr1 ogłoszenia dotyczącego składania ofert na transport i montaż instalacji recyclingowej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie suwnicy

Zaproszenie do składania ofert na transport i montaż instalacji recyclingowej

Zaktualizowane zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji elektrycznej

Odwołanie przetargu na wykonanie instalacji elektrycznej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji elektrycznej

Zaktualizowane zaproszenie do składania ofert na rozbudowę stacji transformatorowej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji odgromowej

Odwołanie przetargu na wymianę transformatora

Zaproszenie do składania ofert na wymianę transformatora

Wyszczególnienie urządzeń wchodzących w skład instalacji

Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie instalacji recyclingowej

Aktulizacja nr3 ogłoszenia dotyczącego składania ofert na przebudowę i adaptację magazynu

Aktulizacja nr2 ogłoszenia dotyczącego składania ofert na przebudowę i adaptację magazynu

Komunikat zarządu dotyczący ogłoszenia dotyczącego składania ofert na przebudowę i adaptację magazynu

Zaproszenie do składania ofert na przebudowę i adaptację magazynu