ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizowaną przez Environmental Solutions Poland sp. z o.o. inwestycją dofinansowaną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4, pragniemy zaprosić Państwa do złożenia oferty na rozbudowę stacji transformatorowej.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac polegających na zwiększeniu mocy stacji transformatorowej, w szczególności:

  • Dostarczenie transformatora o mocy 400 kW
  • Wymienienie obecnego transformatora na nowy wraz z wymianą kabli
  • Przegląd przygotowanej stacji
  • Przeprowadzenie pomiarów powykonawczych
  • Przygotowanie projektu wykonawczego.

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie tj. 30 kwietnia 2014 r.

Kryteria wyboru
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • cena wykonanych prac (67% oceny łącznej)
  • gwarancja terminu wykonanych prac (20% oceny łącznej)
  • doświadczenie oferenta (13% oceny łącznej)

Miejsce oraz termin składania ofert
Dla potwierdzenia zainteresowania Państwa firmy naszym zaproszeniem uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi e-mailem do dnia 26 lutego 2014 roku na adres:
pawel.sojka@es-poland.com .
lub kontakt telefoniczny.

Złożenie oferty cenowej powinno nastąpić w ostatecznym terminie do 28 lutego 2014 roku na adres: pawel.sojka@es-poland.com .
lub osobiście do siedziby firmy przy ul Traktorowej 196 w Łodzi.

Uprzejmie prosimy o wskazanie w treści oferty terminu ważności związania ofertą. Oferty bez takiego terminu nie zostaną uwzględnione w przetargu.

Szczegółowe informacje o planowanej inwestycji można pod numerami telefonów:
Tel: 503 825 866 - Paweł Sójka


Łódź, 20.02.2013