ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizowaną przez Environmental Solutions Poland sp. z o.o. inwestycją dofinansowaną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4, pragniemy zaprosić Państwa do złożenia oferty wykonanie instalacji odgromowej hali przy ul Traktorowej 196 w Łodzi.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac polegających na wykonaniu instalacji odgromowej:

  • Wykonanie i montaż instalacji odgromowej
  • Przeprowadzenie pomiarów powykonawczych koniecznych do odbioru budynku

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 30.03.2014 r. Wybór firmy wykonawczej zaakceptowanej w drodze przetargu nastąpi do 03.03.2014, a umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru.

Kryteria wyboru
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • cena wykonanych prac (67% oceny łącznej)
  • gwarancja terminu wykonanych prac (20% oceny łącznej)
  • doświadczenie oferenta (13% oceny łącznej)

Miejsce oraz termin składania ofert
Dla potwierdzenia zainteresowania Państwa firmy naszym zaproszeniem uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi e-mailem do dnia 21 lutego 2014 roku na adres:
pawel.sojka@environmentalsolutions-poland.pl .
lub kontakt telefoniczny.

Złożenie oferty powinno nastąpić w ostatecznym terminie do 26 lutego 2014 roku na adres: pawel.sojka@environmentalsolutions-poland.pl .
lub osobiście do siedziby firmy przy ul Traktorowej 196 w Łodzi.

Uprzejmie prosimy o wskazanie w treści oferty terminu ważności związania ofertą. Oferty bez takiego terminu nie zostaną uwzględnione w przetargu.

Szczegółowe informacje (w tym także informacje o projekcie elektrycznym) o planowanej inwestycji można dostać pod numerem telefonu:
Tel: 503 825 866 - Paweł Sójka


Łódź, 19.02.2014