Pragniemy Państwa poinformować o aktualizacji zaproszenia do składania ofert na urządzenie do pomiaru gęstości mieszaniny olefin.
Zapraszamy Państwa do zaktualizowania oferty na urządzenie spełniające poniższe warunki:

 • Zgodność z normami PN-EN ISO 12185, ASTM 4052
 • Zgodność: CE Mark: Dyrektywa 2004/108/EC
 • Możliwość wykonywania pomiaru w temperaturze 15 °C
 • Pomiar parametrów petrochemicznych API
 • Zakres pomiaru gęstości 0-3 g/cm3
 • Dokładność pomiaru gęstości co najmniej 5x10-3 g/cm3
 • Powtarzalność co najmniej 10-5 g/cm3
 • Wzorcowanie dla temperatury 15 °C
 • Dostawa z niezbędnymi akcesoriami i materiałami w ilości umożliwiającej wykonanie przynajmniej 300 analiz
 • Zestaw akcesoriów do konserwacji, mycia i utrzymania zestawu w czystości wraz z niezbędnymi materiałami
 • Przygotowanie dokumentacji legalizacyjnej dla GUM, przygotowanie urządzenia do legalizacji GUM wraz z zapewnieniem wszelkich składowych niezbędnych do przeprowadzenia legalizacji GUM oraz udział w legalizacji GUM


Zaktualizowane oferty prosimy przesyłać do dnia 6-go maja 2015 roku.