Szanowni Oferenci, pragniemy Państwa poinformować, że przetarg na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej nie został roztrzygnięty z powodu zmiany zapotrzebowań Firmy na zakres prac do wykonania. Bardzo dziękujemy za złożenie ofert oraz zapraszamy do przystępowania do kolejnych przetargów. W najbliższym czasie opublikujemy zaktualizowane zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji elektrycznej.

Łódź, 02.05.2014