ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowaną przez Environmental Solutions Poland sp. z o.o. inwestycją dofinansowaną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4, pragniemy zaprosić Państwa do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją hali produkcyjno-magazynowej (przebudowy części hali z nadbudową fragmentu tej części ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt przemysłowy).

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie n/w prac związanych z adaptacją hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym w tym wykonanie:

  • Przebudowy części produkcyjnej hali magazynowej w konstrukcji stalowej według projektu architektonicznego - budowlanego;
  • Adaptacji części magazynowej według projektu łącznie z koniecznymi instalacjami wewnętrznymi;

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie tj. 1 luty - 31 maja 2013 r.

Kryteria wyboru
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • cena wykonania w/w prac
  • gwarancja terminu wykonania w/w prac
  • doświadczenie wykonawcy (prosimy o załączenie listy referencyjnej zrealizowanych projektów)

Miejsce oraz termin składania ofert
Dla potwierdzenia zainteresowania Państwa firmy naszym zaproszeniem uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi e-mailem do dnia 4 lutego 2013 roku na adres:
office@environmentalsolutions-poland.pl .

Złożenie oferty cenowej powinno nastąpić w ostatecznym terminie do 8 lutego 2013 roku na adres: office@environmentalsolutions-poland.pl .

Uprzejmie prosimy o wskazanie w treści oferty terminu ważności związania ofertą.

Szczegółowe informacje o planowanej inwestycji można pod numerami telefonów:
Tel 1: 502477614 - Małgorzata Tropisz
Tel 2: 695789753 - Paweł Sójka


Łódź, 31.01.2013