ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizowaną przez Environmental Solutions Poland sp. z o.o. inwestycją dofinansowaną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4, pragniemy zaprosić Państwa do złożenia oferty na rozbudowę stacji transformatorowej.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac polegających na zwiększeniu mocy stacji transformatorowej, w szczególności:

  • Dostarczenie transformatora o mocy 250 kW
  • Wymienienie obecnego transformatora na nowy wraz z wymianą kabli
  • Uzgodnienia z dostawcą prądu
  • Przegląd przygotowanej stacji
  • Przeprowadzenie pomiarów powykonawczych
  • Przygotowanie projektu wykonawczego.

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie tj. 20 grudnia 2013 r.

Kryteria wyboru
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • cena wykonania w/w prac
  • gwarancja terminu wykonania w/w prac
  • doświadczenie wykonawcy

Miejsce oraz termin składania ofert
Dla potwierdzenia zainteresowania Państwa firmy naszym zaproszeniem uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi e-mailem do dnia 25 października 2013 roku na adres:
pawel.sojka@environmentalsolutions-poland.pl .
lub kontakt telefoniczny.

Złożenie oferty cenowej powinno nastąpić w ostatecznym terminie do 28 października 2013 roku na adres: pawel.sojka@environmentalsolutions-poland.pl .
lub własnoręcznie do siedziby firmy.

Uprzejmie prosimy o wskazanie w treści oferty terminu ważności związania ofertą.

Szczegółowe informacje o planowanej inwestycji można pod numerami telefonów:
Tel: 503 825 866 - Paweł Sójka


Łódź, 20.10.2013