ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizowaną przez Environmental Solutions Poland sp. z o.o. inwestycją dofinansowaną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4, pragniemy zaprosić Państwa do złożenia oferty na dostarczenie wag laboratoryjnych do siedziby firmy w Łodzi przy ul. Traktorowej 196.

Dokładną dokumentację urządzeń oraz informacje o przetargu znajdziecie Państwo w załączniku. Załącznik

Proszę pamiętać o załączeniu okresu obowiązywania oferty (wskazane 30 dni). Oferty bez tej informacji nie będą mogły być rozpatrywane w postępowaniu przetargowym.