ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizowaną przez Environmental Solutions Poland sp. z o.o. inwestycją dofinansowaną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4, pragniemy zaprosić Państwa do złożenia oferty na wykonanie suwnicy w hali przy ul Traktorowej 196 w Łodzi.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac polegających na wykonaniu i zamontowaniu suwnicy, w szczególności:

 • Wykonanie suwnicy o następujących parametrach:
 • Typ: natorowa
 • Udźwig: 5 ton
 • Rozpiętość: 12 m
 • Wysokość podnoszenia: 9 m
 • Montaż przewodów za pomocą
 • Zdalne sterowanie plus sterowanie awaryjne
 • Mocowanie do podłoża za pomocą kołków wklejanych
 • Montaż suwnicy na przygotowanym podtorzu w hali siedzibie Spółki
 • Przyłączenie suwnicy do sieci elektrycznej
 • Dostawa oraz montaż estakady podsuwnicowej o długości 13 mb
 • Dostawa odbojni końcowych
 • Zapewnienie dźwigu do montażu
 • Badania i próby ruchowe
 • Projekt konstrukcji
 • Wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego
 • Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej dla UDT, przygotowanie suwnicy do odbioru UDT wraz z zapewnieniem wszelkich składowych niezbędnych do przeprowadzenia odbioru UDT (ciężary do odbioru itp.) oraz udział w odbiorze UDT

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie tj. 3 sierpnia 2014 r.

Kryteria wyboru
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • cena wykonanych prac (67% oceny łącznej)
 • gwarancja terminu wykonanych prac (20% oceny łącznej)
 • doświadczenie oferenta (13% oceny łącznej)

Miejsce oraz termin składania ofert
Dla potwierdzenia zainteresowania Państwa firmy naszym zaproszeniem uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi e-mailem do dnia 5 czerwca 2014 roku na adres:
pawel.sojka@es-poland.com .
lub kontakt telefoniczny.

Złożenie oferty cenowej powinno nastąpić w ostatecznym terminie do 6 czerwca 2014 roku na adres: pawel.sojka@es-poland.com .
lub osobiście do siedziby firmy przy ul Traktorowej 196 w Łodzi.

Uprzejmie prosimy o wskazanie w treści oferty terminu ważności związania ofertą. Oferty bez takiego terminu nie zostaną uwzględnione w przetargu.

Szczegółowe informacje o planowanej inwestycji można pod numerami telefonów:
Tel: 503 825 866 - Paweł Sójka


Łódź, 04.06.2014