ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizowaną przez Environmental Solutions Poland sp. z o.o. inwestycją dofinansowaną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4, pragniemy zaprosić Państwa do złożenia oferty na dostarczenie ładowarki teleskopowej.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac polegających na dostarczeniu ładowarki teleskopowej (nowej lub używanej) o następujących parametrach:

 • Napęd LPG
 • Wysokość podnoszenia: min 4 m
 • Udźwig: min 2000 kg przy maksymalnej wysokości podniesienia i min 1000 kg przy maksymalnym zasięgu
 • Pojemność łyżki: min 0,6 m3
 • Chwytak do bel o zakresie chwytu do 1,5m oraz o min udźwigu 400 kg
 • Wysokość wysypu przy obrocie łyżki o 30 stopni: min 2,2 m
 • Promień zawracania max 2,5 m
 • Standardowe widły
 • Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej dla UDT, przygotowanie suwnicy do odbioru UDT wraz z zapewnieniem wszelkich składowych niezbędnych do przeprowadzenia odbioru UDT (ciężary do odbioru itp.) oraz udział w odbiorze UDT

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie tj. 30 maja 2015 r.

Kryteria wyboru
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • cena dostarczonego sprzętu (40% oceny łącznej)
 • ocena stanu technicznego dostarczonego sprzętu (rocznik, przebieg w motogodzinach, zużycie: silnika, hamulców, sprzęgła, skrzyni biegów, zawieszenia, opon, przegubów, uszczelek) (40% oceny łącznej)
 • gwarancja terminu dostarczenia sprzętu (10% oceny łącznej)
 • doświadczenie oferenta (10% oceny łącznej)

Miejsce oraz termin składania ofert
Dla potwierdzenia zainteresowania Państwa firmy naszym zaproszeniem uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi e-mailem do dnia 9 kwietnia 2015 roku na adres:
pawel.sojka@es-poland.com .
lub kontakt telefoniczny.

Złożenie oferty cenowej powinno nastąpić w ostatecznym terminie do 10 kwietnia 2015 roku na adres: pawel.sojka@es-poland.com .
lub osobiście do siedziby firmy przy ul Traktorowej 196 w Łodzi.

Uprzejmie prosimy o wskazanie w treści oferty terminu ważności związania ofertą. Oferty bez takiego terminu nie zostaną uwzględnione w przetargu.

Szczegółowe informacje o planowanej inwestycji można pod numerami telefonów:
Tel: 503 825 866 - Paweł Sójka


Łódź, 26.03.2015