ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizowaną przez Environmental Solutions Poland sp. z o.o. inwestycją dofinansowaną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4, pragniemy zaprosić Państwa do złożenia oferty na dostarczenie kontenerów do składowania i przewozu odpadów.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac polegających na dostarczeniu kontenerów do składowania i przewozu odpadów z tworzyw sztucznych (o gęstości ok 200 kg/m3) i zużytych opon, w szczególności:

 • Wykonanie 4 sztuk kontenerów o parametrach:
 • Pojemność 34 m3
 • Zgodność z normą DIN 30722
 • Otwór na duży hak
 • Dno i ściany wykonane z blachy 3mm
 • Brak zaokrągleń w narożnikach konstrukcji
 • Drzwi w ścianie tylnej bez poprzeczki górnej
 • Plandeka o gramaturze min 650 g/m3 z mocowaniem i możliwością zrolowania

 • Transport kontenerów do siedziby zamawiającego
 • Minimum 2 letnia gwarancja na dostarczone kontenery

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie tj. 30 maja 2015 r.

Kryteria wyboru
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • cena dostarczonego sprzętu (50% oceny łącznej)
 • wydłużony okres gwarancji (15% oceny łącznej)
 • cena i czas oczekiwania w przypadku wizyt serwisowych (15% oceny łącznej)
 • gwarancja terminu dostarczonego sprzętu (10% oceny łącznej)
 • doświadczenie oferenta (referencje) (10% oceny łącznej)

Miejsce oraz termin składania ofert
Dla potwierdzenia zainteresowania Państwa firmy naszym zaproszeniem uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi e-mailem do dnia 9 kwietnia 2015 roku na adres:
pawel.sojka@es-poland.com .
lub kontakt telefoniczny.

Złożenie oferty cenowej powinno nastąpić w ostatecznym terminie do 10 kwietnia 2015 roku na adres: pawel.sojka@es-poland.com .
lub osobiście do siedziby firmy przy ul Traktorowej 196 w Łodzi.

Uprzejmie prosimy o wskazanie w treści oferty terminu ważności związania ofertą. Oferty bez takiego terminu nie zostaną uwzględnione w przetargu.

Szczegółowe informacje o planowanej inwestycji można pod numerami telefonów:
Tel: 503 825 866 - Paweł Sójka


Łódź, 26.03.2015