Pragniemy Państwa poinformować o aktualizacji zaproszenia do składania ofert na urządzenie do badania zawartości zanieczyszczeń stałych w mieszaninie olefin. Zapraszamy Państwa do zaktualizowania oferty na urządzenie spełniające poniższe warunki:

  • Zgodność z normami ASTM D 473, ISO 3735
  • Zgodność: CE Mark: Dyrektywa 2004/108/EC
  • Co najmniej 10 szt. Naczynek na wodę
  • Elektryczne naczynie grzejne o mocy co najmniej 1000W
  • Co najmniej 5 naczyń Erlenmayera o objętości 1L
  • Co najmniej 6 szt. Pincet o tępych końcach (rozmiary 105, 130, 145, 160, 200, 250 mm)
  • Zestaw akcesoriów do konserwacji, mycia i utrzymania zestawu w czystości wraz z niezbędnymi materiałami
  • Dostawa z niezbędnymi akcesoriami i materiałami w ilości umożliwiającej wykonanie przynajmniej 300 analiz
  • Wycena dla dodatkowych gilz porowatych – prosimy podać cenę za 1 sztukę


Zaktualizowane oferty prosimy przesyłać do dnia 11-go maja 2015 roku.